לקבלת ההטבה נא מלאו את הפרטים

*ט.ל.ח בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיית החיתום של החברה.
**המידע אודות מוצר הביטוח נמסר ע"י הכשרה חברה לביטוח בע"מ ומכירתו תעשה על ידה בלבד.