לקוח יקר,

כמנוי בשירות PRI של בזק עסקים הנך זכאי לניטור שיחות במרכזייה שלך, קבלת התראות בעת נפילת תקשורת וקבלת הודעות SMS למספר השלוחה בארגון והעברתם לדוא"ל.

השירותים ניתנים ללא תשלום וללא התחייבות 

 

פרטים כלליים:

רישום Call Protect:

רישום לשירות ניטור BPM:

פרטי איש קשר לקבלת התראות בעת זיהוי נפילת תקשורת בציר PRI

 

רישום שלוחה חכמה לח"יפ:

* שלוחות חכמות ללא תשלום במסגרת חבילת PRI פלוס או טוטאל (10 שלוחות לכל ציר PRI)

* תוספת שלוחות חכמות כרוכה בתשלום. יש לשלוח טופס חתום "שלוחה חכמה לחי"פ " 

הריני להצהיר בזאת, כי קראתי את התנאים הכלליים והנני איש הקשר אשר פרטיי מצויינים לעיל, מורשה ומוסמך להזמין את השירותים דלעיל בשם הלקוח שפרטיו מצויינים לעיל ואני מסכים לחיובי האישי במידה ויתברר כי איני מורשה חתימה או מוסמך כאמור.
סוג ההתראה (ניתן לסמן יותר מאופציה אחת):

פרטי איש קשר להתראה בעת פעילות חריגה בטלפוניה: